مارکت جغرافیا

عرضه و خرید آنلاین محصولات جغرافیا

روشهای عملی جهت یابی و طریقه محاسبه آزیموت قبله بر روی زمین

Share

ديدگاه خود را بيان کنيد


معادله امنیتی راکامل کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

محصولات مرتبط آموزش تهیه نقشه همبارش در محیط GIS
تکنیک LTS و LCE و آشنایی با ژئومورفولوژی رودخانه ای
آموزش شبیه سازی و اجرای مدل در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی
آموزش روش تصمیم گیری فولر
معرفی روش Copeland
معرفی شاخص اقلیم آسایشی اوانز
آموزش مدل تصمیم گیری Topsis
معرفی تصویری شاخص زیست اقلیمی (بیوکلیماتیک) انسانی
آموزش مدل تصمیم گیری ویکور (Vikor)
آموزش گام به گام و تصویری مدل AHP
آموزش تصویری و گام به گام بازسازی داده های اقلیمی با نرم افزار SPSS
مدل گردشگری باتلر
کاربردمدل swotدرتحلیل مدیریت گردشگری
نرم افزار ترسیم نمودار های چند برداری (وکتور) مانند گلباد
آموزش مقدماتی SPSS 17